Visa profil

Film, tv och rörlig bild får en allt större betydelse i vårt samhälle och det är ett språk som vi behöver behärska och reflektera över. Här får eleverna lära sig mer om dramaturgi, bildkomposition, klippning och ljud och själva göra en film från ax till limpa. Syftet är att stärka elevernas förmåga att gestalta tankar, känslor och berättelser och att inspirera både elever och lärare till fortsatt arbeta med ord, bild ljud, film och kreativa digitala verktyg.

Kostnad: 7.500 kr + moms per dag.

Foto: Figge Heurlin

Kontakta oss
Målgrupper
  • Högstadiet 13-15 år
  • Lågstadiet 6-9 år
  • Mellanst 10-12 år
Regioner
  • Digital
  • Syd
Ämnen
  • Film/tv/webb