Manustimmen är Centrum för dramatiks workshop för att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Manustimmen vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

En manusförfattare kommer till er skola och genomför ett klassrumsbesök – fysiskt på plats alt. digitalt. Varje klassrumsbesök pågår 40-60 min.

Hur går ett klassrumsbesök till?

Manusförfattaren:
– Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, tv och teater
– Lär oss hur man skriver ett manus – byggstenar, strukturer, början och slut
– Pratar om manusets ordlista – termer som replik, dialog och cliffhanger m.fl.
– Visar exempel från filmens och teaterns värld
– Berättar om hur hon/han arbetar.

Målgrupp: mellan-/högstadium och gymnasium.

Manustimmen kan också genomföras på ett bibliotek eller i en fritidsverksamhet som ex. en lovaktivitet eller under en temavecka. Eller som en fortbildningsaktivitet för lärare, pedagoger och/eller bibliotekarier.

Kostnad: 1 manustimme: 4.500 kr, 2 manustimmar: 5.500 kr, 3 manustimmar: 6.500 kr, 4 manustimmar: 7.500 kr. Med kravet att de genomförs samma dag.

Centrum för dramatik följer KLYS arvodesrekommendationer för uppdrag i skolan.

Bokning:
Kelly Wedin, regional förmedlare Öst och Norr: kelly@centrumfordramatik.se
Ammy Kjellsdotter Åström, regional förmedlare Syd och Väst: ammy@centrumfordramatik.se

Med anledning av Covid-19
Centrum för dramatik följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen löpande rörande Covid-19. För uppdragstagare förmedlade av Centrum för dramatik som har aktiviteter inbokade gäller att man ska följa myndigheternas rekommendationer och råd. Fysiska besök/aktiviteter ska avbokas vid förkylningssymptom. Aktiviteten ska om möjligt bokas om till en senare tidpunkt i överenskommelse mellan uppdragsgivare och uppdragstagare.

Manustimmen startades som ett projekt under 2019 och genomfördes då i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet. I Malmö utökades projektet genom en förstärkt insats från Malmö Stad. Under 2020-2021 har projektet fortsatt i Västra Götalands genom projektmedel från Västra Götalandsregionen och under 2022 genomförs Manustimmen i Stockholm med stöd från Region Stockholm. Projektägare är Centrum för dramatik.

Kontakta oss
Målgrupper
 • Gymnasiet 16-18 år
 • Högstadiet 13-15 år
 • Mellanst 10-12 år
Regioner
 • Digital
 • Norr
 • Syd
 • Väst
Ämnen
 • Audio/podd
 • Film/tv/webb
 • Lärare/pedagoger
 • Skriva/berätta
 • Språkutveckling
 • Teater/drama