Manustimmen är en workshop för barn och unga i att skriva manus med inriktning film, TV eller teater (ni väljer själva inriktning vid beställning).

Syftet med Manustimmen är att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Manustimmen vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

 

Hur går en Manustimme till?

En yrkesverksam manusförfattare kommer till er skola/fritidsgård/bibliotek mm. Manusförfattaren:

– Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, TV och teater

– Lär er grunderna hur man skriver ett manus: byggstenar, strukturer, början och slut

– Pratar om manusets ordlista: termer som replik, dialog och cliffhanger m.fl.

– Visar exempel från filmens och teaterns värld

– Berättar om hur hen arbetar.

 

Målgrupp: mellan-/högstadium och gymnasium. Manustimmen går även att anpassa till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och till anpassad grundskola.

Längd: 60 min. Manustimmen går vid önskemål även att anpassa till längre workshops/heldagsworkshops eller efter behov.

Kostnad:
– 1 manustimme: 5000 kr
– 2 manustimmar: 6000 kr
– 3 manustimmar: 7000 kr
– 4 manustimmar: 8500 kr

– under förutsättning att de genomförs samma dag. Moms om 25 % tillkommer samtliga prisuppgifter.

För prisuppgifter gällande fler Manustimmar eller alternativa upplägg kontakta våra regionala förmedlare. Centrum för dramatik följer KLYS arvodesrekommendationer.

 

Bokning:

Kelly Stormare Wedin, regional förmedlare Öst och Norr:

kelly@centrumfordramatik.se, 070-841 17 07

Johanna Gustafsson, regional förmedlare Syd:

johanna@centrumfordramatik.se, 076- 022 84 38

Regional förmedlare Väst

vast@centrumfordramatik.se, 076-020 58 01

 

Manustimmen startades som ett projekt och genomfördes 2019-2021 i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet, Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.  

Kontakta oss
Målgrupper
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasiet 16-18 år
 • Högstadiet 13-15 år
 • Mellanst 10-12 år
Regioner
 • Digital
 • Norr
 • Öst
 • Syd
 • Väst
Ämnen
 • Audio/podd
 • Film/tv/webb
 • Lärare/pedagoger
 • Skriva/berätta
 • Språkutveckling
 • Teater/drama