Manustimmen är en workshop för barn och unga i att skriva manus med inriktning film/tv eller teater (ni väljer själva inriktning vid beställning).

Syftet med Manustimmen är att öka kunskapen om dramatiskt berättande och inspirera barn och unga till eget skrivande. Manustimmen vill också ge verktyg för tolkning, förståelse och kritisk granskning av olika berättelser och budskap inom film, tv, teater, radio/audio och på webben.

Hur går en Manustimme till?

En yrkesverksam manusförfattare kommer till er skola, fritidsgård eller bibliotek.

Manusförfattaren:

– Förklarar vad ett manus är och hur det används inom film, TV och teater

– Lär er grunderna hur man skriver ett manus: byggstenar, strukturer, början och slut

– Pratar om manusets ordlista: termer som replik, dialog och cliffhanger m.fl.

– Visar exempel från filmens och teaterns värld

– Berättar om hur hen arbetar.

Målgrupp: mellan-/högstadium och gymnasium.

Manustimmen går även att anpassa till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och till anpassad grundskola.

Längd: 60 min. Manustimmen kan vid önskemål även att anpassas till längre workshops/heldagsworkshops eller efter behov.

Kostnad:

1 manustimme: 5.000 kr + 25 % moms
2 manustimmar: 6.000 kr + 25 % moms
3 manustimmar: 7.000 kr + 25 % moms
4 manustimmar: 8.500 kr + 25 % moms

– under förutsättning att de genomförs samma dag.

För prisuppgifter gällande fler Manustimmar eller alternativa upplägg kontakta våra regionala förmedlare.

Centrum för dramatik följer KLYS arvodesrekommendationer.

Bokning:

Kelly Stormare Wedin, regional förmedlare Öst och Norr:
kelly@centrumfordramatik.se, 070-841 17 07

Ammy Kjellsdotter Åström, regional samordnare Syd:
ammy@centrumfordramatik.se, 070-219 03 71

Regional förmedlare Väst:
vast@centrumfordramatik.se, 076-020 58 01

 

Manustimmen startades som ett projekt och genomfördes 2019-2021 i Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen med stöd från Kulturrådet, Region Skåne, Region Stockholm och Västra Götalandsregionen.  

Kontakta oss
Målgrupper
 • Anpassad grundskola
 • Gymnasiet 16-18 år
 • Högstadiet 13-15 år
 • Mellanst 10-12 år
Regioner
 • Digital
 • Norr
 • Öst
 • Syd
 • Väst
Ämnen
 • Audio/podd
 • Film/tv/webb
 • Lärare/pedagoger
 • Skriva/berätta
 • Språkutveckling
 • Teater/drama