Visa profil

En workshop speciellt utformad för grundsär- och träningsskolan.

Behöver man kunna skriva för att skapa ett manus? Behöver man kunna prata för att spela en roll på scen?

I den här workshopen tar vi tillvara varje elevs unika skaparförmåga för att tillsammans med dramatikern forma en teaterpjäs. Vi jobbar varierande skriftligt, verbalt, med bilder, taktila redskap och rekvisita. Avslutar med föreställning!

Varje tillfälle anpassas efter den deltagande klassen vad gäller upplägg, lektionstid och raster. Workshopen innehåller förutom pjässkapandet också en introduktion till dramatik samt övningar i att ge varandra positiv feedback.

Arvode: 6500 kr + moms 25 %

Foto: Elsa Berggren

Kontakta oss
Målgrupper
  • Anpassad grundskola
  • Högstadiet 13-15 år
  • Lågstadiet 6-9 år
  • Mellanst 10-12 år
Regioner
  • Öst
Ämnen
  • Skriva/berätta
  • Teater/drama