Skrivrummet är en workshop där eleverna tillsammans skriver en egen teaterpjäs.

Vi träffas vid två tillfällen och i totalt 4 timmar.

 

Tillfälle 1: introduktion – vad är ett manus? Hur skriver man en spännande historia? Interaktiva skrivövningar. Hemläxa.

Tillfälle 2: genomgång av hur långt vi kommit, testläsning, fördjupning av manus.

Målet är att få klart en kortare pjäs/ett par scener som eleverna kan spela upp för varandra, andra klasser och/eller familj.

 

Målgrupp nivå anpassas efter mellan-/högstadium eller gymnasium. Skrivrummet går även att anpassa till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer och till anpassad grundskola.

Kontakta oss
Målgrupper
  • Anpassad grundskola
  • Gymnasiet 16-18 år
  • Högstadiet 13-15 år
  • Mellanst 10-12 år
Regioner
  • Digital
  • Norr
  • Öst
  • Syd
  • Väst
Ämnen
  • Teater/drama