Visa profil

Speedwriting av en dialogscen som framförs i gruppen.

Jag visar hur man enkelt skriver en dialogscen. En dialog mellan två personer.

Eleven får ett ämne och får femton minuter på sig för att skriva en scen kring ett givet tema/ämne.

Ex: Två kompisar bråkar om var dom ska äta ikväll. En av kompisarna har en hemlighet, som den andra inte vet. Jag beskriver kort vilka personerna är.

Sen skriver vi och försöker att inte tänka, bara låta orden/dialogen flöda. När tiden är ute lämnas scenerna utan namn på författaren till två personer i gruppen, som läser upp scenen.

Snabbskrivning/swooping släpper hämningar och kan ge överraskande resultat. Vi upprepar detta en gång till. Ofta går det ännu lättare att snabbskriva andra gången. Speedwriting är befriande och lockar fram det första vi tänker, det släpper hämningar och det är väldigt roligt.

Arvode inom Stockholm 10.000 kr + moms 25 %. Utanför Stockholm tillkommer reseersättning.

Foto: Jacop S Koppel

Kontakta oss
Målgrupper
  • Gymnasiet 16-18 år
  • Högstadiet 13-15 år
  • Vuxen
Regioner
  • Norr
  • Öst
  • Syd
Ämnen
  • Film/tv/webb
  • Skriva/berätta
  • Språkutveckling
  • Teater/drama