Visa profil

Christina Claesson lär ut en modell för att skapa en hållbar story med början, vändpunkt och slut. Klassen delas i grupper som presenterar en nyskapad berättelse i de fem stegen vi har övat in. Eleverna väljer det som passar dem bäst: muntlig berättelse, text, serieteckning eller mim. Ihop med klassen improviserar vi en helt ny berättelse. Den börjar i första steget, så klart, med ”Det var en gång…” I mån av tid byter eleverna uttryckssätt och skapar ytterligare en egen berättelse

Kostnad
Ett digitalt besök = 2 sammanhängande lektioner i 1 klass: 5.500 kr
Storsamling digitalt = 2 sammanhängande lektioner i 2 klasser: 8.000 kr
Vid uppsökande fysiskt besök tillkommer resekostnad och ev. övernattning.

www.christinaclaesson.se

Kontakta oss
Målgrupper
 • Gymnasiet 16-18 år
 • Högstadiet 13-15 år
 • Mellanst 10-12 år
 • Vuxen
Regioner
 • Digital
 • Norr
 • Öst
 • Syd
 • Väst
Ämnen
 • Lärare/pedagoger
 • Skriva/berätta
 • Teater/drama