Yttrande: Kreativa Sverige

Centrum för dramatik har avgivit sitt yttrande över Kreativa Sverige! SOU 2022-44:

”Kulturskaparna – konstnärerna utgör ”kärnan” i de kulturella och kreativa näringarna, deras verk och skaparkraft, villkor och arbetsmarknad är grundläggande faktorer för hur kulturella och kreativa näringar kan utvecklas framöver. Därför bör kulturskaparnas erfarenheter tas till vara och ges plats för inflytande och dialog kring en strategi för kulturella och kreativa näringar.”

Här kan du läsa Centrum för dramatiks yttrande.

Läs gärna KLYS yttrande som Centrum för dramatik har anslutit till som finns här.